Mobiltelefonens utvikling – de første årene

Mobiltelefonens utvikling – de første årene

Vi skal nå ta et tilbakeblikk på utviklingen til mobiltelefonen, dette har jo etter hvert blitt noe av det vi er mest avhengig av i hverdagen. Slik som utviklingen har vært, er det jo en datamaskin vi egentlig har med oss nær sagt over alt. På lik linje med en hvilken...
Mobiltelefonens utvikling – salget og bruken øker

Mobiltelefonens utvikling – salget og bruken øker

Det er ikke noen tvil om at mobiltelefonbruken, har steget kraftig de siste årene. Men det begynner å bli mange år siden at mobiltelefonen, ble «allemannseie» Det er den tidsepoken hvor flere og flere anskaffet seg mobiltelefon, vi nå skal se litt nærmere på. Som jeg...
Mobiltelefonens utvikling – mot nye høyder

Mobiltelefonens utvikling – mot nye høyder

Vi er kommet et godt stykke over tusenårsskiftet, og de stadige endringene i modeller av mobiltelefoner – går bare hurtigere og hurtigere. Det å få med alle ting her, er nesten ikke mulig. Men målet er å danne et bilde, av hvordan utviklingen i grove trekk har vært de...
Mobiltelefonens utvikling – smarttelefoner

Mobiltelefonens utvikling – smarttelefoner

Vi er snart ved veis ende med vår «Mobile-tour» Det skal nå handle om Smartphones, eller på godt norsk smarttelefoner. Jeg har som de fleste andre smarttelefon, men det ligger fortsatt noen gamle Nokia mobiltelefoner i skuffene. Når jeg skal på tur i skog og mark,...
Slik bruker vi smarttelefonen I

Slik bruker vi smarttelefonen I

Som jeg var inne på i vår «Mobile-tour» Så øker stadig mulighetene med telefonene våre, dette er en utvikling som vi foreløpig bare har sett begynnelsen av. Det blir mindre og mindre behov for bruk av PC, og mange klarer seg fint kun med mobil i dagens samfunn. De som...