Mobiltelefonens utvikling – salget og bruken øker

Det er ikke noen tvil om at mobiltelefonbruken, har steget kraftig de siste årene.

Men det begynner å bli mange år siden at mobiltelefonen, ble «allemannseie» Det er den tidsepoken hvor flere og flere anskaffet seg mobiltelefon, vi nå skal se litt nærmere på. Som jeg var inne på litt tidligere, så opplevde man en kraftig prisnedgang på slikt utstyr – dette medførte at flere hadde mulighet og så seg tjent med å anskaffe seg en telefon. Senere kom de som kanskje ikke hadde så stort behov, men som ville følge med i tiden og syntes prisen var overkommelig tross alt. I dag er jo bruken av fasttelefon nærmest borte, dette har også å gjøre med at prisene også på bruk av mobiltelefon – har sunket betydelig.

Nokia 9000

Omtrent på samme tid som Ericsson kom med sin GA 318 (1996) lanserte Nokia 9000 Communicator. Dette var faktisk en smarttelefon, og hadde mange av de samme funksjonene som datidens datamaskiner hadde. Den var veldig stor, og hadde blant annet to skjermer. Det at Nokia kom så tidlig med en smarttelefon, er jo ganske utrolig når vi ser hva som skjedde fremover. Men denne modellen ble aldri noen folketelefon, selv om den var aldri så avansert og moderne.

1995 har 90 prosent i Norge mobildekning

Det er med andre ord godt over 20 år siden, at ni av ti nordmenn hadde mobildekning på sitt hjemsted. GSM-dekningen var noe lavere, den lå på cirka 85 prosent i samme år.

I 1996 passerte norske teleoperatører 1 million mobilabonnementer, mens 2 år senere eier 6 av 10 nordmenn sin egen mobiltelefon. Det var også dette året krysningspunktet mellom fasttelefoni og mobiltelefoni skjedde – det var cirka like mange abonnementer på hver av de to tjenestene.

Årtusenskiftet

Om det er et år som skal nevnes i mobiltelefonens historie i Norge, så må det være år 2000 – det var dette året at vi passerte tre millioner abonnementer.Stadig flere unge anskaffet seg mobiltelefon, mot tidligere hvor det var mest de voksne og ikke minst bedrifter som benyttet seg av dem.Med dette kom også en ny trend, nemlig det å sette personlig preg på mobilen sin. Vi vet alle at denne trenden fortsatt er gjeldende, slik som logoer, ringetoner og ikke minst deksler til telefonene.

Nokia 3310

Denne blir ofte bare kalt for «Kult-telefonen» Selv de som ikke er så bevandret i utvalget av mobiltelefoner, vet som regel hvilken modell dette er. Jeg har selv hatt et par stykker av den, og det var en skikkelig hardhaus av en telefon.Med Nokia 3310 kunne man spille Snake-spillet, kalkulator og ikke minst kunne man sende lengre SMS enn tidligere. Batteriene på denne var helt uslåelig, ja det kunne faktisk gå uker mellom hver ladning.Den er den mest solgte mobiltelefon noensinne, med mer enn 126 millioner eksemplarer.Vi fortsetter vår gjennomgang av telefoner i en senere artikkel, vi begynner for alvor å nærme oss smarttelefonens virkelige inntog. Med det så økte også mulighetene enormt, til dit vi befinner oss i dag.