Programmering og koding

Innledningsvis vil jeg forsøke å forklare, forskjellen på programmering og koding. Jeg må innrømme at jeg bruker ordet programmering, i den grad jeg bruker denne fagterminologien overhodet.

Men for de som jobber med dette, og kjenner godt til bransjen – er det ganske stor forskjell på ordene programmering og koding. Jeg tenkte vi også skulle bli litt bedre kjent med, ulike måter å kode og programmere på. Det vil ikke bli noe detaljert eller faglig dypdykk i dette faget, men en liten runde på hva dette egentlig går ut på. I det daglige er vi jo alle brukere av digitale løsninger, og mange ganger er vi ikke helt bevisst på – i hvor stor grad dette både styrer, men også hjelper oss i hverdagen.

Kodingen forteller programmet hva det skal gjøre

Man kan på mange måter si, at koding kan deles inn i to nivå. Nivåene vi snakker om er; lavnivå og høynivå. Men i tillegg til disse to, har vi også det som heter for markeringsspråk.På lavnivå er det naturlig nok de enkleste kodene, som legges inn av programmereren. Denne kodingen består av få abstraksjoner, fra det som legges inn av koder til det maskinen skal lese. På høynivå finner vi program som Java, som sikkert er kjent for de mange. Programmering består uansett på hvilket nivå, å designe, teste, skrive, feilsøking og vedlikeholde kildekoden – som igjen styrer hvordan en datamaskin leser og tolker et program.

Verdens første dataprogrammerer

Augusta Ada Byron King var en engelsk grevinne, som faktisk levde så langt tilbake i tid som 1815-1852. Hun var grevinne av Lovelace og ble født i London, forøvrig den samme byen som hun døde i.Det at hun blir betraktet som den første i verden, som kunne kalle seg for en dataprogrammerer – er i alle fall mer enn det jeg var klar over. Det er ikke det at det var en kvinne som overrasker meg, men at hun allerede på 1800-tallet studerte seg frem til dette. Og det er klart at mange på den tiden, nok lot seg overraske over at en kvinne skulle klare noe slikt.

Den mekaniske datamaskinen til Charles Babbages

Det som gjorde henne verdenskjent, var at hun beskrev den mekaniske datamaskinen som Charles Babbages hadde konstruert. Denne maskinen ble kalt for Den analytiske maskinen, som gjorde det mulig å programmere den.Det er ikke noen tvil, om at det har skjedd mye spennende opp gjennom historien. Når man tenker på utviklingen på dette området fra den tid, og frem til i dag. Jeg har tidligere skrevet en del om datamaskiner, men kanskje ikke så mye om programmeringen – og utviklingen på dette området. Senere skal vi gå mer inn på nåtidens programmer, og ikke minst maskiner. Men vi skal også bli bedre kjent, med personer som har gjort seg kjente og ikke minst rike på grunn av sine oppfinnelser og produkter. Hvor mye penger det gav på 1800-tallet, vet jeg ærlig talt ikke. Men det er nok ikke umulig at det kastet en del penger av seg, og Augusta Ada Byron King var en godt bemidlet dame – allerede før hun ble kjent som verdens første dataprogrammerer.