Microsoft Windows og Office 1984-1994

Det å ta for seg historien til et konsern som Microsoft, er ikke noen lett oppgave. Men jeg håper at jeg i alle fall kan gi et lite innblikk, i noe av det denne IT-giganten har gjort tidligere. Noe kan nok være sammenfallende eller kryssende, når man ser på tidsepoker og nye produkter. Det at de tidlig fikk et samarbeid med IBM, gjorde ting både lettere men også mer komplisert for Microsoft. Det at IBM tidlig spurte Microsoft om hjelp til programvare og operativsystem, er nok noe en del allerede vet. Men det kom mange versjoner, og veien fremover var ikke alltid like lett – hverken for IBM eller Microsoft. Det er også en fare for at man blir for fagspesifikk og detaljert, for det er ikke poenget med artikkelen. Til det er det for mye å sette seg inn i, men jeg velger heller å ta et utvalg av produkter som Microsoft har utarbeidet.

OS/2 og Microsoft Windows

OS/2 var et system som IBM og Microsoft, hadde avtalt å utvikle i sammen i 1984. Men samme år kom Microsoft med Microsoft Windows, som egentlig var en grafisk utvidelse av den allerede eksisterende MS-DOS.Den første utgaven av Microsoft Windows, het naturlig nok Windows 1.0. Denne ble kjørt i sammen med operativsystemet MS-DOS, og ingen så på dette som noen konkurrent hverken til OS/2 eller Apple sin Macintosh.

Partnerskap med IBM

Jeg har tidligere skrevet litt om Microsoft sin børsnotering, som skjedde den 13.mars 1986 – forøvrig det samme året som de flyttet sitt hovedkvarter til Redmond i staten Washington. Børsnoteringen resulterte i at Microsoft, fikk inn 61 millioner dollar. Dette med en aksjepris på 21 dollar, senere samme dag hadde kursen på Microsoftaksjer steget til 28 dollar.Partnerskapet med IBM vekket amerikanske myndigheters skepsis og mistro, hvor hemmelige avtaler mellom IBM og Microsoft – var det de ville følge med argusøyne. Det var mange og lange disputter og krangler, mellom myndighetene og IBM/Microsoft i årene som fulgte.

Microsoft Windows NT

Det videre arbeidet med en egen versjon av OS/2, var egentlig bare i påvente av Windows NT – som var en 32-bits utgave av et nytt operativsystem. Systemet ble lansert i juli 1993, et par år etter at Microsoft hadde informert om at de i fremtiden ville konsentrere seg om Windows helt og holdent.Samarbeidet med IBM om OS/2, var med andre ord over. Med en gang IBM ble informert om Windows NT, var partnerskapet rundt en frembringelse av OS/2 over. IBM utviklet OS/2 alene videre, men ble ikke veldig populært. Til slutt forsvant OS/2 helt og holdent, og dette var det som skulle til for at Microsoft – tronet alene på PC-plattformen.

Microsoft Excel og Microsoft Word

I Microsoft Office-pakken, ligger som kjent de populære programmene Excel og Word. Dette skulle vise seg å være svært gode produkter, som ingen annen kunne vise maken til. Pakken inneholder jo også andre produkter, som for eksempel Power Point. Men det er spesielt Excel og Word, som trekkes frem som de største suksessene for Microsoft.