Mannen som laget sin egen flysimulator

Det at data og programvare gir oss mange muligheter, er det ikke noen tvil om. Jeg kom nylig over en artikkel, om en mann som faktisk har bygget opp sin egen flysimulator.

Han har siden han var guttunge, vært fasinert over både fly og ikke minst landskap man kan se fra flyet i luften. Han ble enda mer hektet av basillen, da han på slutten av 1980-tallet prøvde flysimulatoren til Microsoft «Microsoft Flight Simulator» Senere startet han altså med å programmere sin egen flysimulator, som faktisk er blitt langt bedre enn den som Microsoft hadde for en del år tilbake.

Studerte datagrafikk på NTNU

Ti år etter at han hadde lekt seg med Microsoft sin simulator, så startet han opp med studier innen datagrafikk – hvor han blant annet jobbet med forskjellige måter å vise frem terrengdata på.Det siste på denne fronten, er altså at han nå har laget en flysimulator – som dekker hele fastlandet av Norge.

Direkte i nettleseren

Det er ikke noen store program man trenger å laste ned, og for å bruke simulatoren som kan kjøres direkte i nettleseren din. Kartene som brukes, er åpne digitale kart fra Statens Kartverk.

Kartene som brukes er veldig bra, og gir et langt mer realistisk bilde enn en del andre simulatorer – slik som for eksempel X-Plane. Sistnevnte simulator har svært gode visninger av en del byer i Norge, men utenfor byene er det ikke all verden. Med data fra Statens Kartverk, blir også områdene utenfor byene ganske så realistiske i simulatoren.

Tre hovedelementer i en flysimulator

– En modell som forteller og styrer hvordan flyet skal oppføre seg i luften

– Data som angir landskapet og formen på det

– Bilder tatt rett ovenfra for å vise landskapet

Landskap med bilder

For at resultatet skal bli bra, må det mer enn bare kart til. Fargesetting av landskapet er avgjørende, slik at skog, sjøer og fjell blir så naturlig som overhodet mulig. Det brukes også satellittbilder, og matematiske modeller som legger høye data til grunn for fargesettingen – og ikke minst flyfoto.

Detaljer som veier, hus, åkrer også videre, vil vises ganske så naturlig når flysimulatoren brukes.

Satellittfoto fra Sentinel-2

Dette er en miljøsatellitt som overvåker skog, vann, landbruk og vegetasjon over hele verden. Det er disse bildene han bruker i sitt flysimulatorprogram. Denne satellitten leverer skarpere bilder, enn blant annet NASA sine satellittbilder – som også dekker hele kloden.

Følelsen av å fly

Her kan man som jeg var litt inne på, velge type fly som man skal manøvrere. Programmet som vi her snakker om, er det lagt til grunn at det er et jagerfly av typen F-16.

Vi skal etter hvert se enda mer på det datatekniske, og hvordan man faktisk kan få simulatoren til å bli så virkelighetsnær som den er blitt.

Slike simulatorer brukes både til hobbybruk, men også i utdanning og trening av piloter både sivilt og militært. Det er ikke noen tvil om, at dette er blitt et nyttig verktøy uansett hva formålet eller behovet måtte være.