Hvorfor IT-kompetanse er viktig for arbeid

Verden vi i dag lever i, er under en eksponentiell utvikling innen digitalisering og teknologiutvikling. Vi er midt i et teknologisk kappløp, der ingen vet hvor vi vil ende opp, men det er helt sikkert at vi ikke har sett slutten av utviklingen ennå. Vi har blitt så vant til dagens duppeditter at mange allerede har glemt at det bare er 10-12 år siden hele eventyret virkelig skjøt fart. Vi skal ikke lengre tilbake enn til 2000-tallet da vi fortsatt hadde oppringt internett, og musikken ble spilt fra kassetter og Walkman. Vi skal ikke se lengre tilbake enn til 2007 for å finne den aller første iPhone, og vi hadde fortsatt flip-telefoner og vi hadde nesten ikke sett fargeskjerm på telefoner. Vi har blitt så tilpasningsdyktige innen ny teknologi at vi glemmer hvor fort utviklingen skjer. Dette vil bedrifter i fremtiden merke hvis de ikke jobber aktivt med å være med på utviklingen, for toget er allerede på vei ut fra stasjonen, og det kommer ikke mange nye tog man kan hoppe på.

Digitalisering

Mange lurer på hva digitalisering egentlig er, og hva de må gjøre for å være med på prosessen. Digitalisering er i dag så viktig at vi til og med har fått en egen digitaliseringsminister i Norge, og det handler om å bruke ny teknologi på en måte som fornyer, forenkler og effektiviserer hverdagen. Det handler ikke om å hoppe på all ny teknologi uten ekstra omtanke, men å ta i bruk de nye systemene som gjør den daglige driften med pålitelig, sikker og effektiv. I all hovedsak handler det om at teknologi og IT ikke bare skal være støttesystemer, men selve kjernen i virksomheten. Vi ser at bedriftene i fremtiden er avhengig av ansatte som har kunnskap innen IT, i alle ledd av virksomheten; alt fra toppledelse til medarbeidernivå må ha IT-kunnskap og forståelse for IT-systemer.

Trygghet og sikkerhet

Skytjenester som Microsoft One Drive, Sharepoint og Teams, og laptoper med LTE, mobile bredbånd og 4G+ har gjort hverdagen mye enklere for bedrifter, slik at de ansatte kan jobbe på farten, være uavhengige av faste nettverk, stasjonære maskiner og lokale servere. Men i denne utviklingen er det vel så viktig å ha fokus på sikkerhet, for cyberkriminelle ligger alltid et par steg foran, og det er utrolig vanskelig å komme dem i forkjøpet. En av de store feilene bedriftene gjør er å ikke ta sikkerhet på alvor; et prima eksempel på dette er lokale printere som er koblet opp mot internett. En printer er vel å viktig å sikre som en laptop er, og hvis uvedkommende kommer seg inn på en printer, kan de videre få tilgang til hele det lokale nettverket. Derfor er det utrolig viktig at bedriftene ansetter folk med IT-kompetanse, som kan veilede ledelsen og sørger for at de tar de riktige valgene i utviklingen og velger systemer som ikke bare effektiviserer prosessen, men som også ivaretar sikkerheten hele veien slik at sensitive bedriftsopplysninger forblir konfidensielle.