Hva er forskjellen mellom skriptspråk og programmeringsspråk?

I utgangspunktet er alle skriptspråk også programmeringsspråk. Den teoretiske forskjellen mellom de to er at skriptspråk ikke krever kompileringstrinnet og heller tolkes. For eksempel trenger normalt et C-program kompilering før det kjøres, mens skriptspråk som JavaScript eller PHP vanligvis ikke trenger kompilering. I dette innlegget skal jeg forklare forskjellen mellom de to alternativene og nevne noen fordeler og ulemper.

Hastighet

Generelt kjøres kompilerte programmer raskere enn programmer som må tolkes fordi de først blir konvertert til maskinens egen kode. Kompilatorer leser og analyserer koden bare en gang, og rapporterer feilene som koden eventuelt har, men et skriptspråk som tolker koden vil lese og analysere kodeangivelsene hver gang den møter dem og stopper i det samme tilfellet hvis det er noe feil. I praksis blir skillet mellom de to uskarpt på grunn av forbedrede beregningsmuligheter for moderne maskinvare og avansert kodingspraksis.

Unntak fra regelen

Et annet poeng som skal bemerkes, er at mens man klassifiserer et språk som skriptspråk eller programmeringsspråk, må det tas hensyn til miljøet som det skal utføres på. Årsaken til at dette er viktig er at vi kan designe en tolk for C-språk og bruke det som skriptspråk, og samtidig kan vi designe en kompilator for JavaScript og bruke den som et ikke-skriptet (kompilert språk). Et levende eksempel på dette er V8, JavaScript-motoren til Google Chrome, som kompilerer JavaScript-koden til maskinkode, i stedet for å tolke den.

JavaScript

Noen skriptspråk som tradisjonelt brukes uten eksplisitt kompileringstrinn, er JavaScript, PHP, Python og VBScript. Noen programmeringsspråk som tradisjonelt brukes med et eksplisitt kompileringstrinn, er C og C++.

Bruksområder

Bruksområder for skriptspråk:

1. Automatisere visse oppgaver i et program

2. Trekke ut informasjon fra et datasett

3. Mindre kodeintensiv sammenlignet med tradisjonelle programmeringsspråk

Bruksområder for programmeringsspråk:

1. De kjører vanligvis i et overordnet program på samme måte som skript

2. Mer kompatibel mens du integrerer kode med matematiske modeller

3. Språk som JAVA kan kompilmeres og deretter brukes på en hvilken som helst plattform

Nybegynner vennlig

Jeg mener personlig at språk som du ikke trenger å kompilere er lettere for nybegynnere. Jeg kodet selv mine første programmer i Batch og VBscript, men igjen ting annet enn Notepad som allerede var installert på maskinen. Jeg lagde enkle tekstbaserte spill, og automatisering av prosesser som vanligvis ville tatt lengre tid. En av de første spilene jeg lagde som faktisk hadde visuelle elementer utenom bare tekst var i Javascript ved hjelp av HTML Canvas, igjen trengte jeg ingenting annet en det som allerede var tilgjengelig og enkelt å forstå. Uten skriptspråk ville jeg nok aldri blitt så glad i programmering som jeg er i dag. Jeg vil anbefale alle nybegynnere som ikke vet hvor de skal starte å begynne med helt enkle programmer som ikke krever kompilering eller andre kompliserte prosesser for å fungere.

Dersom du ikke er sikker på om du bør begynne med et skriptspråk eller ikke har du forhåpentligvis kommet litt nærmere svaret etter å ha lest dette innlegget. Det er fordeler og ulemper, men til slutt er det du som må ta avgjørelsen.