Digitalisering av kollektivtrafikken – ERTMS-systemet

Det er jo slik at hele samfunnet har gjennomgått store endringer, som en følge av den digitaliserte hverdagen vi lever i.

Dette er ikke noe som er nytt, men teknologien tar stadig nye fremskritt – og teknologien blir i alle fall ikke gammel. Til det går utviklingen for fort, og det at teknologien er ferskvare – er det i alle fall ikke noen tvil om. Vi omgir oss med teknologi hver dag, og det er mye av det som vi ikke en gang tenker på – ja vi tar det nok etter hvert som en selvfølge. Hvor mye arbeid og utvikling som ligger bak alle nyvinninger, er det ikke lett å sette noe tall på. På jernbanen skjer det også mye på denne fronten, og det nyeste nå er lokomotiver som har det meste integrert – altså at det meste styres og betjenes fra førerplassen. Hvor mye programmering som skal til for at et slikt system skal fungere, vil jeg ikke en gang begi meg ut på å anslå – og her er det ikke rom for feil med tanke på sikkerhet og driftssikkerhet.

Østfoldbanen – Østre linje

Østfoldbanen er delt i to forskjellige linjer, hvor den ene heter Østre linje. Det er denne jernbanestrekningen, som vi nå skal bli litt bedre kjent med. Den snaut 80 kilometer lange strekningen, går fra Ski til Sarpsborg. Linjen ble åpnet i 1882, og går gjennom Indre Østfold på sin ferd ned til Sarpsborg.Allerede i 1958 fikk banen elektrisk drift, og i 2015 ble strekningen utstyrt med et system som heter ERTMS – forøvrig den første strekningen i Norge med slikt teknologisk utstyr.

Økende trafikkmengde

Det er ikke noen tvil om at Østre linje, er en strekning i vekst. Dette har jernbanemyndighetene naturlig nok lagt merke til, og de har derfor lagt ned en del penger i strekningen. Blant annet i form av bedre skinnegang, og ikke minst ERTMS-systemet. Både spor og det elektriske anlegget, har gjennomgått betydelig oppgraderinger de senere år – det samme med en del av stasjonsanleggene.

ERTMS-systemet

Vi kjenner vel alle til hvordan en vanlig jernbanestrekning, er utstyrt med signalanlegg langs skinnegangen. Dette skal jo sikre at togene ikke kjører, før strekningen er klar for ferdsel. Det samme gjelder for planoverganger, hvor både bilister og tog har lyssignal og bommer og forholde seg til.Det er her ERTMS-systemet har gjort endringer, for de faste lyssignalene langs sporene, er byttet med signaler inne i lokomotivene. Det betyr at lokomotivfører, kun forholder seg til signaler som kommer opp på displayet inne i toget. Det er nok en stor overgang for de som jobber med dette, altså lokomotivførerne. Tidligere var det fysiske signaler, mens nå er de altså digitalisert – men funksjonene er tilnærmet de samme.

Om man skulle overse et rødt signal på displayet, vil toget automatisk stoppe. Dette er ikke nytt i seg selv, fordi denne funksjonen har vært i bruk en del år på de fleste jernbanestrekninger også tidligere.Lokomotivfører har muligheten til å se hele strekningen digitalt, mye lenger enn man kan ved bruk av sitt eget syn. Det at dette er et spennende system, er det ikke noen tvil om – jeg vil nok tro at Østfoldbanen bare er begynnelsen av hva vi kan vente av dette systemet.